Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Sevnica

Knjižnica Sevnica ima osrednjo enoto na Prešernovi ulici 1 v Sevnici. V nove prostore se je preselila leta 2007 in razširila svojo dejavnost na dobrih 1000 m2.

Knjižnica se nahaja v pritličju in 1. nadstropju, z novimi prostori pa je knjižnica pridobila zelo veliko namenskega uporabnega prostora, od časopisne čitalnice, domoznanske čitalnice, prireditvene dvorane, ki je hkrati tudi prostor za razstave, do kotička za najmlajše bralce v pritličju.

Gradivo je kot v vseh splošnih knjižnicah v prostem pristopu in postavljeno po sistemu UDK, večina gradiva se nahaja v pritličju, del gradiva iz UDK skupin 5 in 6 pa je postavljen v 1. nadstropju.

Člani si gradivo lahko izposodijo pri izposojevalnem pultu pri knjižničarki ali pa samostojno na knjigomatu od l. 2015.

Knjižnična zbirka je 31. 12. 2022 obsegala 86.730 enot gradiva.

V Knjižnici Sevnica je sistemiziranih 9,5  delovnih mest za nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS št 73/2003, 14. člen) in 13,5 delovnih mest v skladu s poglavjem 5 Standardov za splošne knjižnice (ki jih je izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost). Od leta 2023 je v knjižnici zaposlenih 10 oseb, od tega 8 strokovnih delavk, direktorica in poslovna sekretarka, EPZ (ekvivalent polne zaposlitve) je 8,5.