Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

O knjižnici

Zgodovina

Začetki segajo v junij oz. julij leta 1945. Prve knjige so knjižnici darovali meščani Sevnice, predvsem tiste, ki jih sami niso potrebovali. 27. novembra 1959 je Občinska skupščina Sevnica ustanovila Občinsko ljudsko knjižnico. Ta je imela podružnične knjižnice na Bučki, Blanci, Studencu, v Boštanju, Šentjanžu, Tržišču, Krmelju, Loki in Zabukovju. Knjižnica je že imela svoje organe upravljanja. Kasneje (po letu 1962) je knjižnica delovala pod okriljem različnih organizacij (DPD Svoboda, Kulturna skupnost, Zavod za kulturo, Zveza kulturnih organizacij, nazadnje Zveza kulturnih društev) in na različnih lokacijah. 14. februarja 1992 se je preselila v prostore na Trgu svobode. Ob selitvi je bilo vse knjižnično gradivo strokovno obdelano in urejeno. Knjižnica je ponovno postala samostojna 25. julija 2001 in se preimenovala v Knjižnico Sevnica. Ustanovitelj je Občina Sevnica. Poleg matične knjižnice v Sevnici ima še izposojevališči v Krmelju in Loki pri Zidanem Mostu. Knjižnica Sevnica od 6. septembra 2007 deluje na Prešernovi ulici 1 v Sevnici v novih, večjih, sodobno opremljenih prostorih.

Kaj knjižnica nudi?

Knjižnica Sevnica je splošna knjižnica. Knjižničarji v njej zbiramo, hranimo, obdelujemo in izposojamo svoje knjižnično gradivo. Gradivo je postavljeno v prostem pristopu, urejeno po UDK-sistemu. Uporabnikom nudimo knjižno in neknjižno gradivo, iščejo pa ga lahko (sami ali s pomočjo knjižničarjev) v katalogu COBISS+. Gradivo naše knjižnice lahko pregledujete tudi v čitalnicah na mladinskem oddelku oz. na oddelku za odrasle. Če gradiva, ki ga želite, nimamo v naši knjižnici, vam ga lahko priskrbimo iz druge knjižnice. V čitalnici Knjižnice Sevnica so uporabnikom na voljo računalniki, s katerimi lahko iščete gradivo po elektronskem katalogu Knjižnice Sevnica in drugih knjižnic, vključenih v sistem COBISS, pa tudi po nekaterih tujih bazah, brskate po internetu preko različnih brskalnikov, pišete in natisnete različne dokumente.