Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Cenik

ČLANARINA

EUR

Otroci in mladina do 18. leta, brezposelni, člani Študentskega kluba Sevnica, člani ZBDS-ja, invalidi prejemniki denarne socialne pomoči (z dokazilom)

brezplačno

Odrasli uporabniki - zaposleni, svobodni poklici, samostojni podjetniki

14,00

Dijaki po 18. letu, študenti, upokojenci, kmetje, gospodinje

7,00

Pravne osebe

42,00

IZKAZNICA

EUR

Ob vpisu

brezplačno

Izgubljena

3,00

ZAMUDNINA

EUR

Dnevna zamudnina za knjigo
Dnevna zamudnina za zgoščenke, CD-ROME-e
Dnevna zamudnina za DVD-je

0,20

0,20

0,20

ODŠKODNINA ZA POŠKODBE NA GRADIVU

EUR

Razvita knjiga, poškodovana koda
Popisana knjiga (stran)
Poškodovan ovitek (CD, CD-ROM, DVD, RFID nalepka)
0,80
0,40
0,80

IZGUBLJENO ALI UNIČENO GRADIVO

EUR

Uporabnik ga nadomesti z novim oz. plača nadomestilo za izgubljeno gradivo
Stroški ponovne obdelave
3,00

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

EUR

iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in vseh splošnih knjižnic dolenjskega območja
(za 1 enoto študijskega gradiva) *

0,00

REZERVACIJA

EUR

Obvestilo preko elektronske pošte

0,00


NADSTANDARDNE STORITVE

OBVESTILO O REZERVACIJI IN O POTEKU ROKA VRNITVE

EUR

Sistemsko SMS-obvestilo

po ceniku mobilnega operaterja

FOTOKOPIRANJE ČRNOBELO

EUR

A4 enostransko // obojestransko
A3 enostransko // obojestransko

0,10 // 0,15

0,20 // 0,30

FOTOKOPIRANJE BARVNO

EUR

A4 enostransko // obojestransko
A3 enostransko // obojestransko

0,40 // 0,60

0,80 // 1,20

TISKANJE ČRNOBELO

EUR

A4 enostransko // obojestransko
A3 enostransko // obojestransko

0,10 // 0,15

0,20 // 0,30

TISKANJE BARVNO

EUR

A4 enostransko // obojestransko
A3 enostransko // obojestransko

0,40 // 0,60

0,80 // 1,20

SKENIRANJE

EUR

Uporaba skenerja - do 5 strani

0,10

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

EUR

Iz ostalih slovenskih knjižnic za 1 enoto gradiva
Naročeno neprevzeto gradivo
Zamudnina (dnevno) – po ceniku knjižnice, ki gradivo izposodi

7,00

3,00

ARHIV POIZVEDBE

EUR

Izdelava seznama izposojenega gradiva pri članu
Tiskanje seznama (ena stran)

1,20

0,10

DARILNI BON

EUR

Za članarino v višini 7 €
Za članarino v višini 14 €

7,00

14,00

OBDELAVA GRADIVA

EUR

Za druge institucije

5,00 / enoto


* do porabe sredstev Ministrstva za kulturo
Cenik je potrdil Svet Knjižnice Sevnica na seji 20. 12. 2023 in velja od 3. 1. 2024 do nadaljnjega.