Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Domoznanstvo

DOMOZNANSKI ODDELEK KNJIŽNICE SEVNICA

V Knjižnici Sevnica med drugim hranimo zbirko domoznanskega gradiva, ki je obiskovalcem na voljo v Domoznanskem oddelku v prvem nadstropju knjižnice. Domoznanski oddelek  pridobiva, hrani in obdeluje domoznansko gradivo ter posreduje domoznanske informacije prebivalcem občine Sevnica in drugim uporabnikom knjižnice.

Zbiramo in urejamo naslednje gradivo:

 • publikacije oz. tiske, ki neposredno govorijo o krajih z območja delovanja knjižnice – občine Sevnica,
 • članke iz dnevnega časopisja in zbornikov, ki obravnavajo dogajanje na območju delovanja knjižnice,
 • vse članke, publikacije ter informativno gradivo, ki prikazujejo delovanje Knjižnice Sevnica,
 • serijske publikacije z območja delovanja,
 • raziskovalne in diplomske naloge, ki so vezane na območje delovanja knjižnice,
 • zemljevide, razglednice, fotografije, koledarje, plakate, letake, vabila, informativne liste,
 • video in avdio gradivo.

 

Knjižnica Sevnica vas s svojo domoznansko zbirko vabi, da:

 • pridobite informacije ter poglobite vedenje o dogodkih, društvih, ustanovah, podjetjih in posameznikih, ki so sooblikovali življenje v domačem okolju,
 • s pomočjo domoznanskih informacij in gradiva napišete referat, seminarsko nalogo…,
 • poslušate glasbo in si ogledate domoznanski film,
 • s pomočjo domoznanskega gradiva pripravite razstavo,
 • predstavite svoje domoznansko gradivo, ki ga hranite doma.

 

Novejšo dejavnost oddelka predstavlja zbiranje člankov in sestavnih delov iz periodičnega tiska ter monografij. Veseli bomo tudi vsake vaše pobude in informacij pri zbiranju domoznanskih podatkov.

Domoznanstvo je del kolektivnega spomina: kolikor več vanj prispevamo, toliko bogatejše je. Mariskdo ima doma domoznansko gradivo, ki ga knjižnica še nima, zato vas vabimo, da nam pomagate pri izpopolnjevanju domoznanske zbirke. Razveselili se bomo vsakega vašega prispevka v obliki knjige, diplome, zemljevida, razglednice, fotografije, avdio in video posnetka itd. S pomočjo sodobne tehnologije in z vašim dovoljenjem bomo napravili kopijo in vam original vrnili.

K sodelovanju vabimo tudi šolske in kulturne institucije, društva, zavode, podjetja …, da nam pošiljajo gradivo, ki ga tiskajo ali kako drugače publicirajo. S tem bo njihova vsebina dostopna tudi širši javnosti.

Domoznanska zbirka v Knjižnici Sevnica želi postati živa zbirka raznovrstnega knjižničnega gradiva, ki bo s svojo aktualno vrednostjo neprestano na razpolago uporabnikom, da iz nje črpajo in jo dopolnjujejo.

Vabimo vas, da obiščete tudi spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra, ki ga z domoznanskimi zgodbami oz. fotografijami sooblikuje tudi Knjižnica Sevnica https://www.kamra.si/?s=sevnica.