Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Postavitev gradiva

Knjižnično gradivo je v Knjižnici Sevnica večinoma v prostem pristopu. Torej imajo naši uporabniki prost dostop do njega in si lahko  sami izbirajo gradivo, ki je na police postavljeno po  sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija). To je najbolj razširjen sistem postavitve gradiva na svetu in v Sloveniji, uporaben še danes, čeprav ga je ameriški bibliotekar Melwin Dewey zasnoval  že davnega leta 1876.

Ena od značilnosti tega sistema je univerzalnost, kar pomeni, da zajema vsa področja človeškega znanja, razdeljena pa je  na 9 osnovnih skupin (označenih od 0 do 9).

0    Splošno o znanosti in kulturi.
1    Filozofija. Psihologija.
2    Verstva.
3    Družbene vede. Sociologija. Politika. Gospodarstvo. Pravo.
Vojne vede. Socialno skrbstvo. Vzgoja in izobraževanje. Etnologija.
5    Naravoslovne vede. Matematika. Astronomija. Fizika. Kemija. Biologija.
6    Uporabne vede. Medicina. Kmetijstvo. Tehnika. Gospodinjstvo.
Industrija. Obrt. Računalništvo.
7    Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.
8    Jezikoslovje. Književnost.
9    Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina. Biografije.

Glavne skupine se znotraj določene stroke po desetiškem načelu delijo na ožja področja. Npr.:

1           Filozofija.
159. 9  Psihologija.
17         Etika.

Elementi postavitve gradiva v prostem pristopu so:

  • Lokacija – najbolj splošen podatek, ki pove, v katerem oddelku knjižnice je gradivo postavljeno (npr. Sevnica, Loka).
  • Interna oznaka – podatek, ki znotraj posameznega oddelka natančneje opredeljuje prostor, kjer se nahaja gradivo (npr. m – oddelki, kjer je gradivo za mladino, o – oddelki, kjer je gradivo za odrasle,  d – domoznanski oddelek …).
  • Strokovna skupina oz. vrstilec Univerzalne decimalne klasifikacije – pove, v katero strokovno skupino je gradivo glede na svojo vsebino uvrščeno (npr. 78 – Glasba).
  • Značnica – znotraj strokovne skupine je gradivo zloženo po abecedi značnice, ki je lahko avtorska (priimek in ime prvega avtorja), stvarna naslov) ali korporativna (ime institucije).
  • Naslov – praviloma zadnji razvrščevalni element.

Velik del naše zbirke predstavlja leposlovje.
Leposlovne knjige smo  ločili glede na literarno vrsto ali zvrst: romani, kratka proza, dramatika, poezija.  Pozorni morate biti na tisti del vrstilca, ki je zapisan za 82-. Npr.:

družbeni romani imajo vrstilec 82-311.2
kriminalni romani 82-312.4
novele 82-32
poezija 82-1

Mladinski oddelek
Vse knjižno gradivo je v celoti v prostem pristopu. Leposlovje je urejeno po starostnih stopnjah otrok, strokovna literatura pa po strokovnih skupinah.

Oznake za leposlovje:
C         knjige za otroke do 9. leta (predšolski, 1. triada OŠ)
P         knjige za otroke nad 10 let (2. triada OŠ)
M        knjige za otroke nad 13 let (3. triada OŠ)
L         ljudsko slovstvo, pravljice
S        slikanice