Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki omogoča izposojo knjižničnega gradiva, ki  ga v naših enotah nimamo, iz drugih knjižnic.

Knjižnično gradivo je možno pridobiti iz skoraj vseh slovenskih knjižnic, če je prosto;  možno je naročiti tudi fotokopije člankov.

Stroške medknjižnične izposoje plača član knjižnice, ki je gradivo naročil, po veljavnem ceniku Knjižnice Sevnica. Izposoja gradiva iz splošnih knjižnic dolenjskega območja je za člane Knjižnice  Sevnica brezplačna, razen v primeru, da gradivo, ki ga želi član naročiti, v naši zbirki imamo, a je trenutno izposojeno. V tem primeru član plača stroške medknjižnične izposoje ali pa počaka,  da bo naše gradivo vrnjeno.

Ko gradivo prispe v knjižnico, člana obvestimo na naveden e-naslov ali posredovano telefonsko številko.

Član Knjižnice Sevnica lahko gradivo naroči osebno v knjižnici ali preko e-pošte ter izpolni za to namenjen obrazec.

Rok izposoje naročenega gradiva je določen s strani knjižnice, ki gradivo posreduje, in ga  je načeloma možno tudi podaljšati, če v matični knjižnici, od koder je gradivo izposojeno, le-to ni rezervirano.

Za morebitna vprašanja pokličite v knjižnico na telefonsko številko 07 81 40 304 oz. 051 457 741.

Obrazec za medknjižnično izposojo