Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Bibliobus

Posavska potujoča knjižnica deluje od oktobra 2020 in pokriva območje, veliko 937 km2, ki se razteza v 5 občinah (Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče). Njene ustanoviteljice so Občina Brežice, Mestna občina Krško, Občina Sevnica, Občina Kostanjevica na Krki in Občina Laško (ki ima enoto knjižnice tudi v Radečah).

Vozilo, ki smo ga poimenovali Bralko, se ustavlja v 74 krajih in ima 95 postajališč. Manjše kraje obišče enkrat na mesec, večje kraje, kjer imajo sedež osnovne šole, pa dvakrat na mesec. Na vozilu je nameščenih približno 5.000 enot gradiva, v skladišču pa ga je še dobrih 10.000 enot.

Članstvo na potujoči knjižnici je brezplačno, včlani se lahko vsak, od najmlajših do najstarejših občanov. Osnovni namen potujoče knjižnice je pripeljati knjižnično gradivo do bolj oddaljenih krajev in do ljudi, ki ne morejo priti v mestna središča, kjer so stacionarne knjižnice.

V občini Sevnica se ustavi v 17 krajih in sicer po mesečnem razporedu, ki je objavljen na spletni strani posavske potujoče knjižnice na povezavi http://www.posavska-potujoca.si/razpored-obiskov-ppk/, mesečni razpored za postajališča v sevniški občini pa je vsak mesec objavljen v Grajskih novicah.

Postajališča v občini Sevnica so v naslednjih 15 krajih:

 • Blanca (pri osnovni šoli in pri domu krajanov),
 • Boštanj (pri osnovni šoli in dovoz Možic)
 • DUO Impoljca in enota Brezovo,
 • Krmelj (pri osnovni šoli in na avtobusni postaji nasproti lokomotive),
 • Log (pri tiskarni Solo),
 • Lončarjev Dol (na avtobusni postaji),
 • Lukovec (pri domu krajanov),
 • Razbor (pri domu krajanov),
 • Studenec (pri podružnični osnovni šoli),
 • Šentjanž (pri osnovni šoli),
 • Trnovec (pri ekološkem otoku),
 • Tržišče (pri osnovni šoli),
 • Zabukovje (pri domu krajanov).

Lepo vabimo vse občane, ki še niso člani posavske potujoče knjižnice, da jo obiščejo v svojem kraju in se včlanijo v veliko družino »posavskih potujočih« bralcev.

Več informacij o posavski potujoči knjižnici najdete na spletni strani posavske potujoče knjižnice http://www.posavska-potujoca.si/