Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Poslovnik

 1. ČLANARINA, ki velja eno leto:
mladi do 18. leta BREZPLAČNO
brezposelni, invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči, člani Študentskega kluba Sevnica, člani ZBDS (z dokazilom) BREZPLAČNO
zaposleni, svobodni  poklici, samostojni podjetniki 14 €
dijaki nad 18 let, redni študenti, upokojenci, gospodinje, kmetje 7 €
pravne osebe 42 €

Pri vpisu je potrebno obvezno predložiti osebni dokument. Vpis je za člane, ki se vpišejo prvič, brezplačen.


 1. ROK IZPOSOJE

Knjižno gradivo:
in ga je mogoče dvakrat podaljšati:

 • po telefonu (št. 07/81 40 304 051 457 741) ali
 • preko spletne aplikacije COBISS/MOJA KNJIŽNICA
21 dni
knjige za DOMAČE BRANJE in leposlovje – novosti 14 dni
DVD-ji     14 dni
CD-ji, CD-ROM-i 21 dni
strokovno neknjižno gradivo 21 dni
neknjižno gradivo, priloženo h knjigam    21 dni
revije 14 dni

Zelo iskanemu gradivu (npr. domače branje) in rezerviranemu gradivu roka vrnitve ni mogoče podaljšati. Člani knjižnice si lahko izposodijo DVE REVIJI oz. ČASOPISA tekočega leta hkrati. Zadnja številka revije ni za izposojo.


 1. DVD-je, ZGOŠČENKE in CDROMe si lahko izposojajo le člani knjižnice na lastno odgovornost (knjižnica ne odgovarja za morebitne poškodbe opreme). Član si lahko naenkrat izposodi 5 enot neknjižnega gradiva.

 1. REZERVIRANO OZ. NAROČENO GRADIVO

Član knjižnice lahko gradivo rezervira oz. naroči preko telefona oz. spletne aplikacije COBISS/MOJA KNJIŽNICA. Naročeno gradivo čaka člana 4 delovne dni. Član si lahko rezervira oz. naroči največ 5 enot gradiva naenkrat. Serijskih publikacij ni mogoče rezervirati oz. naročiti.


 1. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Če knjižnica nima gradiva, ki si ga želi član izposoditi, si lahko gradivo zanj izposodi iz druge knjižnice. Član gradivo naroči preko obrazca (največ 5 enot naenkrat), kjer se s podpisom obveže, da bo gradivo prevzel in vrnil pravočasno ter poravnal stroške. Izposoja študijskega gradiva iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in vseh splošnih knjižnic dolenjskega območja je brezplačna do porabe sredstev Ministrstva za kulturo, nato se zaračuna 7 € za 1 enoto gradiva (enako kot iz ostalih slovenskih knjižnic).


 1. ZAMUDNINA

V primeru, da član izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, knjižnica zaračuna stroške zamudnine za vsak zamujen delovni dan. Za enoto Loka pa se zamudnina zaračunava samo za dan, ko je knjižnica odprta. Član je dolžan zamudnino poravnati takoj ali najkasneje v roku 1 meseca oz. ne sme presegati 15 €, sicer si gradiva ne more več izposoditi.

knjižno gradivo, revije 0,20 €/ dan za enoto gradiva
neknjižno gradivo 0,20 €/ dan za DVD-je za enoto gradiva
0,20 €/ dan za zgoščenke in CD-ROME-e za enoto gradiva
 1. OPOMINI

Knjižnica članu, ki gradiva ne vrne pravočasno, redno pošilja opomine in sicer članu pošlje:

opomin 7. dan po preteku roka vrnitve strošek opomina: 0,40 €
opomin 14. dan po izdelavi 1. opomina strošek opomina: 0,40 €
opomin 14. dan po izdelavi 2. opomina strošek opomina: 1 €
opomin 14. dan po izdelavi 3. opomina strošek opomina: 1 €

Četrtemu opominu sledi izterjava preko pooblaščenega izterjevalca.
Član je dolžan poravnati stroške zamudnine in opomina.


 1. Člani si lahko knjižnično gradivo izposojajo izključno z IZKAZNICO. Ker mladina do 18. leta ne plačuje članarine, odrasli za izposojo gradiva ne morejo uporabljati njihovih izkaznic.

 1. IZGUBLJENO ali UNIČENO GRADIVO mora član nadomestiti oz. poravnati stroške po veljavnem Ceniku Knjižnice Sevnica za leto 2024 in plačati stroške ponovne obdelave v višini 3 €.


 2. V Knjižnici Sevnica si med letom pridržujemo pravico do spremembe cenika in poslovnika, o čemer bodo člani obveščeni v knjižnici oz. na spletni strani knjižnice (www.knjiznica-sevnica.si).

POSLOVNIK je bil potrjen na seji sveta Knjižnice Sevnica 20. 12. 2023 in velja od 3. 1. 2024 dalje