Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Posavska potujoča knjižnica

Zaposlena strokovna delavca na posavski potujoči knjižnici:
bibliotekarka Petra Jarkovič in voznik – knjižničar Marjan Mrgole
GSM: 040 765 004
e – pošta: info@posavska-potujoca.si
več informacij na spletni strani: http://www.posavska-potujoca.si/

Leta 2016 smo v vseh treh posavskih splošnih knjižnicah začeli glasno razmišljati o skupni potujoči knjižnici.
Želja po organiziranem potovanju knjig do bralcev je po zaslugi podpore petih posavskih županov in uspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo postala dolgo želena realnost jeseni 2020. 5. oktobra 2020 se je namreč na svojo pot prvič podala Posavska potujoča knjižnica, imenovana Bralko.

Posavska potujoča knjižnica je skupni projekt:

 • Knjižnice Brežice,
 • Valvasorjeve knjižnice Krško,
 • Knjižnice Laško (z enoto Radeče),
 • Knjižnice Sevnica

ter

 • Občine Brežice,
 • Občine Kostanjevica na Krki,
 • Občine Krško,
 • Občine Radeče ter
 • Občine Sevnica.

 

Z osnovanjem Posavske potujoče knjižnice in nakupom bibliobusa želimo občanom Posavja zagotoviti kakovostno in stalno dostopnost do knjižničnega gradiva in storitev na oddaljenih območjih z manjšim številom prebivalcev. Delovanje potujoče knjižnice pomeni tudi povezovanje med tremi osrednjimi posavskimi knjižnicami in prinaša rešitev problema zagotavljanja enakih možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja, predvsem tistim, ki so od osrednje enote knjižnice zelo oddaljeni in nimajo možnosti dostopa vanjo.

Potujoča knjižnica se v Posavju enkrat ali dvakrat mesečno, po objavljenem razporedu obiskov, ustavlja na 95 postajališčih v Posavju. V občini Sevnica se ustavi v 15 krajih in sicer dvakrat na mesec v naslednjih krajih: Blanca, Boštanj, Krmelj, Šentjanž in Tržišče, v ostalih pa enkrat.

Postajališča so:

 1. Blanca (pri osnovni šoli in pri Domu krajanov),
 2. Boštanj pri osnovni šoli in pri župnišču),
 3. DUO Impoljca, enota Brezovo
 4. DUO Impoljca (pri domu),
 5. Krmelj (pri stari in novi osnovni šoli ter na avtobusni postaji (nasproti lokomotive)),
 6. Log (pri Reklame Solo),
 7. Lončarjev Dol (na avtobusni postaji),
 8. Lukovec (pri domu krajanov),
 9. Razbor (pri domu krajanov),
 10. Studenec (pri podružnični osnovni šoli),
 11. Šentjanž (pri osnovni šoli in na parkirišču),
 12. Šmarčna (pri domu krajanov),
 13. Trnovec (na avtobusni postaji),
 14. Tržišče (pri osnovni šoli),
 15. Zabukovje (pri domu krajanov).

Člani Posavske potujoče knjižnice si lahko knjižnično gradivo izposodijo za mesec dni, z možnostjo podaljšanja. Članstvo je brezplačno. Več informacij je dostopnih na spletni strani http://www.posavska-potujoca.si/.