Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Januar

KNJIGE ZA ODRASLE

0 Splošno

SAVA združuje : razstavni projekt treh obsavskih muzejev:
Gornjesavskega muzeja Jesenice, Zasavskega muzeja Trbovlje in Posavskega
muzeja Brežice = The Sava river unites : a joint exhibition of three
Slovenian museums along the Sava river: the Upper Sava Valley Museum, the
Zasavje Museum of Trbovlje, the Posavje Museum Brežice
Posavski muzej Brežice, 2020

005 Menedžment

KALAN, Mateja, 1970-
Model avtopoietskega vodenja. Del 1, (Teoretična raziskava)
Fakulteta za organizacijske študije, 2021

VOSS, Chris
Nikoli na pol : pogajajte se, kot da gre za življenje ali smrt
Miš, 2021

1 Filozofija

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
Enciklopedija filozofskih znanosti v očrtu (1830). 1, Znanost logike
Krtina, 2021

KAPLJA, Špela
Kako se ljubi reka
Društvo za globoko ekologijo Terra Anima, 2021

KEARNEY, Richard
Morebitni Bog : hermenevtika religije
KUD Apokalipsa, 2021

PROTI epidemiji enoumja : humanistični pogledi na koronakrizo
KUD Logos, 2021

159.9 Psihologija

ČERNETIČ, Miha, 1978-
Družinska sreča po naše : avtoetnografsko raziskovanje o razvijanju
psihičnega blagostanja v družini
Pot naprej, 2021

DEBEVC, Maja
Resnica osvobaja
Divinum cor, 2021

DYER, Wayne W.
Moč prebujenja : prakse čuječnosti in duhovna orodja, ki vam bodo
spremenili življenje
Primus, 2022

HORVAT Jeromel, Anja
Kvantni kreator : za aktivacijo svojega polnega potenciala in pozitivno
realizacijo življenja!
Fenomena komunikacije, 2021

JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
Ostanki ljubezni : patologija partnerskega razmerja
Samopodoba, 2021

KROSS, Ethan
Intuicija : notranji glas – zakaj je pomemben in kako ga izkoristiti
sebi v prid
Učila International, 2022

MIHOCI, Urška
Vredno je živeti
Urška Sveti, 2021

PANG, Camilla
Kako deluje človek : kaj nas znanost lahko nauči o življenju, ljubezni in odnosih
Aktivni mediji, 2022

ROŽIČ, Breda
Skrivnosti življenja : ne pustite se zapeljati
samozal. B. Rožič, 2021

SHARMA, Robin Shilp, 1964-
Manifest junaka za vsak dan : razmišljajte pozitivno, povečajte
produktivnost, razdajajte se svetu
Učila International, 2022

WOLYNN, Mark
Podedovane družinske travme : kako nas oblikujejo vedenjski vzorci
naših prednikov in kako jih prekinemo
Primus, 2022

ŽAGAR, Primož, 1975-
Trening verbalne inteligence
Sonart, 2021

16/17 Logika. Etika

KOVAČIČ Peršin, Peter
Etos prihodnosti
KUD Apokalipsa, 2021

2 Verstvo

CORNELL, Joseph Bharat
Aum : melodija ljubezni : duh, ki je vir nastanka celotnega stvarstva
Zavod Gaia planet, 2021

LAOZI
Dao de jing : Dao de jing v ogledalu krščanstva
samozal. T. Guzelj, 2021

MORGAINE, Raven, 1969-
Jemandža : oriša, boginja in kraljica morjá
Zavod Gaia planet, 2021

31 Sociologija. Statistika

NADZOR migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma
Založba ZRC, 2021

ODJUGA : zgodbe o identitetah na prepihu = Up Yu go! : stories about
identities on the line
Muzej novejše zgodovine Slovenije = National Museum
of Contemporary History, 2021

PRAVICA do abortusa
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021

ŠTEMBERGER, Tina
Še ena knjiga o statistiki : univariatne in bivariatne statistične
metode v edukaciji
Založba Univerze na Primorskem, 2021

32 Politika

EBNER, Julia
V temi : skrito družbeno življenje ekstremistov
Modrijan, 2021

HOČEVAR, Marko, 1991-
Neoliberalizem in teorije države : politika, ekonomija, družba
Fakulteta za družbene vede, 2021

LINDISFARNE, Nancy, 1944-
Afganistan : konec okupacije
Založba ZRC, 2021

33 Gospodarstvo

KOROŠEC, Martin, 1979-
Umetnost bogastva v 7 stopnjah za običajne ljudi : v krizi večina ljudi
izgubi vse, elita pa še bolj obogati : preprečite rop svojega premoženja v
krizi, zaslužite svoj prvi milijon z resnico o denarju : napisano na
aktualnih primerih in razmerah v Sloveniji
Rdeča oranža, 2021

LETNAR Černič, Jernej
Gospodarstvo in varstvo človekovih pravic : primerjalno pravna analiza
vloge in pristojnosti Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri
spoštovanju človekovih pravic
Nova univerza, 2021

34 Pravo

FOUCAULT, Michel
Nadzorovanje in kaznovanje : nastanek zapora
Krtina, 2021

NOVAK, Marko, 1967-
Uvod v teorijo prava
Nova univerza, 2021

TURK, Boštjan J.
Najemna pogodba : s pregledom zakonodaje
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2021

TURK, Boštjan J.
Oporoka, nujni dediči, nujni deleži in odgovornost dediča za
zapustnikove dolgove
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2021

TURK, Boštjan J.
Poslovno pravo : s pregledom zakonodaje
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2021

VERBAJS, Gregor
Odvetniške skrivnosti : kako vam lahko pravi odvetnik prihrani
desetletje neprespanih noči, ohrani milijone evrov premoženja ter obvaruje
kvaliteto življenja vaših potomcev
samozal. G. Verbajs, 2021

37 Vzgoja. Izobraževanje

PETELIN, Domen, 1978-
Vodnik po pravicah učencev v osnovni šoli
Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, 2021

TERAPEVTSKE gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami : Tera/GIB
Pedagoška fakulteta, 2021

39 Etnologija

SLOVENSKE uganke o živalih in rastlinah : Kaj boš me lovil? Kaj boš me
lovila? Ko imaš me, nisem več, kar sem bila.
Didakta, 2020

51 Matematika

BERKOPEC, Aleš, 1968-
Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja
Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2021

57 Biologija

CRAWFORD, Dorothy H.
Virusi : zelo kratek uvod
Krtina, 2021

WOOD, Bernard A.
Človeška evolucija : zelo kratek uvod
Krtina, 2021

58 Botanika

PRAPROTNIK, Nada
Botanik Alfonz Paulin (1853-1942) = Botanist Alfonz Paulin (1853-1942)
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2021

61 Medicina

CASTEL, Robert
Psihiatrični red : zlata doba alienizma
Založba /*cf., 2021

CHUTKAN, Robynne
Rešitev za mikrobiom : povsem nov pristop k ozdravitvi telesa od znotraj navzven
Hiša knjig, HKZ, 2021

MERLJAK, Marija
Mladost v telesu. Srce in krvni obtok : dolgo in ustvarjalno življenje
Sanjska knjiga, 2021

POŽLEP, Štefan
Koloidno srebro se vrača
Ara, 2022

RAVNJAK, Blanka
Terapevtski vrt = Therapeutic garden
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2021

SAMOMOR v Sloveniji in svetu : opredelitev, raziskovanje, preprečevanje in obravnava
Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021

ZELIČ, Oskar Zoran
Razvoj primarnega zdravstva v občini Brežice
Zdravstveni dom, 2021

636/639 Živinoreja. Lov. Ribištvo.

ČRNO-belo bogastvo : prašiček za vsakdanjik in praznik = The
black-and-white treasure : Krškopolje pigs as part of day-to-day life and feast days
Posavski muzej, 2020

O ribah, ribištvu in Posavju : ribe na naravovarstvenem območju = About
fish, fishing and Posavje : fish in nature protection areas
Posavski muzej = Posavje Museum, 2020

641 Kuharske knjige

BAVDEK, Nina, 1989-
Vegansko, preprosto, okusno : veganske sladice
samozal. N. Bavdek, 2021

BOGATAJ, Janez, 1947-
Slani, sladki, dobro zviti, štruklji teknejo, če smo lačni ali siti!
Hart, 2021

OSELI, Jožef
Uresničil sem sanje. Recepti
[samozal.] J. Oseli, 2021

SREBRNA žlica
Didakta, 2021

ŠKETA, Sašo
Dobra hitra hrana : več kot 80 hitrih in enostavnih jedi za vsak dan
Sketa media, 2021

ŠTEPEC, Bogdana
Zajtrk v pižami
Forma Štepec, 2021

66 Kemijska tehnika

OGLJE je črno zlato
Društvo oglarjev Slovenije, 2021

7 Umetnost

KRANER, Kaja
Kronopolitika umetnosti : spremembe v estetski vzgoji od moderne do sodobne umetnosti
Krtina, 2021

745/749 Uporabna umetnost

GARIBALDI, Eva
Papir + bioplastika
Inštitut za oblikovanje, 2021

76 Grafika

MUSTER, Miki
Rdeči kanjon ; Šampion
Buch, 2021

STEPANČIČ, Damijan
Inšpektor Jože : 1 1/2. del
KUD Sodobnost International, 2021

TARDI, Jacques, 1946-
Krik ljudstva
Založba ZRC, 2021-

ZGODOVINA glasbe na Slovenskem. 3, Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918
Založba ZRC, 2021

791.43 Filmska umetnost

MARVEL : absolutely everything you need to know —
Dorling Kindersley, Penguin Random House, 2019

792 Gledališče

HAYNER, Jakob
Zakaj gledališče : kriza in prenova
Mestno gledališče ljubljansko, 2021

796/799 Šport

PAVŠIČ, Gregor
700.000 kilometrov : biografija, Valter Bonča : 30 let pred Slovenijo – kolesarsko velesilo
E. Bonča, 2021

796.5 Planinarjenje. Alpinizem

TOMAZIN, Iztok, 1960-
Na meji : tihotapske in druge mejaške zgodbe od Karavank do Himalaje
Planinska zveza Slovenije, 2021

80/81 Jezikoslovje

BARTHES, Roland
Šelestenje jezika
Krtina, 2021

DESETNICA ; Povodni mož ; Lepa Vida : po ljudskih pesmih in delih
Franceta Prešerna ter Frana Milčinskega
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021

STRITAR Kučuk, Mojca
Slovenščina 1+ : slovnične tabele in vaje za južnoslovanske govorce
slovenščine kot drugega jezika
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021

82-1 Poezija

GOMBAČ, Borut
Razmerje med strunami : antologija
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2021

KOČAN, Kristina
Selišča
Litera, 2021

PAVČEK, Tone, 1928-2011
Živa sporočila
Miš, 2021

PIKALO, Matjaž
Ameriški sprehajalec : duh s knjigo in sekiro : [(pesniška zbirka)]
LUD Šerpa, 2021

82-311.2 Družbeni romani

AVDIĆ, Selvedin
Sedem strahov
V.B.Z., 2021

BEGUSH, Irene
Skrivnost iz preteklosti
Kiroja, 2021

BENNETT, Brit
Razblinjajoča se polovica
Hiša knjig, HKZ, 2021

BIZJAK, Bojan, 1959-
Bonisimo : roman
Primus, 2022

BLAŽIČ, Jasna
Izvir
Mladika, 2021

BYBEE, Catherine
Večno pretvarjanje
Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2021

CRUZ, Afonso, 1971-
Kokoschkova lutka
V.B.Z., 2021

FLISAR, Evald
Nevidni otrok : [roman]
KUD Sodobnost International, 2021

HIENG, Primož
Napačen strel : [roman]
Harlekin No. 1, 2021

LAUREN, Christina
Nemedeni tedni
Učila International, 2022

LIPIŃSKA, Blanka
365 dni
Učila International, 2021

MALLORY, Anne
Popolna predaja
Hiša knjig, HKZ, 2021

MARKS, Nadia
Tisto poletje na Kreti
Tanera, 2021

MEDEIROS, Teresa
Najlepša od vseh
Hiša knjig, HKZ, 2021

PURIČ, Vilma
Reka
Mladika, 2021

QUIN-Harkin, Janet
Beneška skicirka
Učila International, 2021

ŠAROTAR, Dušan
Zvezdna karta
Goga, 2021

TIŠMA, Slobodan
Bernardijeva soba : kantata za glas (falzet) in orkester : [(roman)]
LUD Šerpa, 2021

WEBBER, Tammara
(Z)lomljivo
Hiša knjig, HKZ, 2021

WHARTON, Edith, 1862-1937
Lunini utrinki
Miš, 2021

82-311.6 Zgodovinski in vojni romani

BEVK, France
Umirajoči bog Triglav : zgodovinska povest
Društvo Slovenski staroverci, 2021

SABALIAUSKAITE, Kristina
Petrova imperatorica. [1]
Goga, 2021

82-312.4 Kriminalni in vohunski romani

BRYNDZA, Robert
Brezno smrti : [tretji primer Kate Marshall]
Učila International, 2021

COLE, Daniel
Posnemovalec
Hiša knjig, HKZ, 2021

DAVE, Laura
Njegove zadnje besede
Učila International, 2021

FINCH, Paul, 1964-
Žrtvovani
Hiša knjig, HKZ, 2021

GLUVIĆ, Goran
Flik
Genija, 2021

HAWKINS, Paula
Ogenj, ki že dolgo tli
Didakta, 2021

HERRON, Mick
Pravi tigri : [3. primer Jacksona Lamba]
Učila International, 2021

JEWELL, Lisa
Družina nad nami
Primus, 2022

MINA, Denise
Obsodba
Učila International, 2022

SLANA, Gregor
4 vrste po 12 konzerv : kriminalni roman
Primus, 2021

TUOMAINEN, Antti
Zajčji faktor
Hiša knjig, HKZ, 2021

82-312.6 Avtobiografski in biografski romani

MORRIS, Heather
Tri sestre
Hiša knjig, HKZ, 2021

82-312.9 Fantastični romani

CRUTCHER, Paige
Čarovniška sirota
Hiša knjig, HKZ, 2021

WARD, J. R., 1969-
Prebujeni ljubimec
Učila International, 2021

82-32 Novele

122 angelskih zgodb
samozal. A Kastelic, 2021

SKENDEROVIĆ, Selma
Zakaj molčiš, Hava?
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – revija Mentor, 2021

ŠIRCELJ, Jože, 1974-
Varuh sreče
Založba Šircelj, 2021

TIŠMA, Aleksandar
Šola brezboštva
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021

82-94 Dnevniki. Spomini

HOČEVAR, Tone, 1946-
Kosmata druščina
KUD Sodobnost International, 2021

MELE, Katarina
Depresija – beg iz teme
Samopodoba, 2021

OSELI, Jožef
Uresničil sem sanje. Popotovanja s šefom Jožefom
[samozal.] J. Oseli, 2021

VIDMAR, Danica, 1956-
Deklice brez gnezda : v iskanju poti do odraslih otrok
samozal., 2021

ZUPANC, Nataša, 5.10.1970-
Stik
samozal., 2021

82-992 Potopisi

FURLAN, Aleksandra, 1968-
Portal Altaj : na pragu pete dimenzije
A. Furlan – Amicus, 2021

KONEČNIK, Jan, 1986-
Kje je Jan? : potepanje tridesetletnika po Latinski Ameriki, Aziji in Afriki
Didakta, 2021

KOVAČIČ, Anja, 1987-, novinarka
Ujeta v svobodi : potopisni roman
Miš, 2021

82.01/.09 Literarna veda. Literarna teorija

SMOLEJ, Tone
Mesta, junaki, vojaki : imagološki spisi
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021

90/91 Arheologija. Domoznanstvo. Zemljepis. Vodniki

GRINTOVCI [Kartografsko gradivo] : Grintovec, Skuta, Planjava, Ojstrica, Kamniško sedlo,
Krvavec, Velika planina, Jezersko, Kamniška Bistrica, Logarska dolina : planinska karta =
hiking map = carta escursionistica = wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa : z
opisi vzponov = with the guide
Planinska zveza Slovenije, 2021

REGIONALNI razvoj včeraj, danes, jutri
Založba ZRC, 2021

SAVSKE zgodbe : po Savi, ob Savi in na Savi v Posavju
Posavski muzej = Posavje Museum, 2021

SLOVENIJA X : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva]
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021

929 Biografije in avtobiografije

OSELI, Jožef
Uresničil sem sanje. Moja življenjska izkušnja
[samozal.] J. Oseli, 2021

94(497.4) Slovenska zgodovina

ŠTIRJE elementi. 4, Zrak : [večzvrstna razstava, od december 2020] =
The four elements. 4, Air : [interdisciplinary exhibition, from [December 2020]]
Posavski muzej, 2020

Literatura v tujem jeziku

BADDIEL, David
(The boy who got) accidentally famous
HarperCollins Children’s Books, 2021

DAKIN, Glenn
Disney villains : the essential guide to the evilest of them all
Dorling Kindersley, 2020

GERSH, Camilla
Emergency rescue
Dorling Kindersley, 2016

HERBERT, Frank, 1920-1986
Dune
Hodder Paperbacks, 2021

KINNEY, Jeff
Diary of a wimpy kid. Big shot
Puffin, 2021

LAPUH Maležič, Jedrt
Mentales pesados
Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers’ Association, 2021

MOYES, Jojo
The last letter from your lover
Hodder, 2021

NESWORTHY, Lauren
Star Wars. Lightsaber battles
Dorling Kindersley, 2018

ROWLING, J. K.
The Christmas Pig
Little, Brown Books for Young Readers, 2021

STEEL, Danielle
All that glitters
Pan Books, 2021

STEPANČIČ, Damijan
Inspector Joe : part 1 1/2
KUD Sodobnost International, 2021

THOMPSON, Emily G.
Cults uncovered : true stories of mind control and murder
Dorling Kindersley, 2020

THOMPSON, Emily G., 1991-
Mysteries uncovered : true stories of the paranormal and unexplained
Dorling Kindersley, 2020

KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

S Slikanice

MOJ prvi obisk. Na morju
Učila International, 2021

MOJ prvi obisk. V gorah
Učila International, 2021

C Leposlovje za 1. – 3. razred

BRIGHT, Rachel
Koala, ki vse zmore
Morfemplus, 2022

BRIGHT, Rachel
Veveričji prepir
Morfemplus, 2022

CASALIS, Anna
Mišek Tip in razgrajači
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip med božičnimi prazniki
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip nagaja
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip praznuje
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip pri babici in dedku
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip se zlaže
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip zamuja
Grahovac, 2021

CASALIS, Anna
Mišek Tip. Pa pa, pleničke!
Grahovac, 2021

CICCIO, Adam
Mogoče bom —
Epistola, 2022

DE Luca, Daniela
Volk Henrik
Epistola, 2022

ENGLER, Michael
Polarko in izgubljeni jelenček
Hiša knjig, HKZ, 2021

GALKINA, Anastasiya
Super dan
Hiša knjig, HKZ, 2021

GRBANOVIĆ, Damir
Štorklja Loka
Octopics, 2020

HUDSON, Katy
Preveč korenja
Hiša knjig, HKZ, 2021

HUDSON, Katy
Recept za popoln rojstni dan
Hiša knjig, HKZ, 2021

HUMANN, Jessy
Danes je dan za —
Epistola, 2022

KLASSEN, Jon
Hočem nazaj svoj klobuk
Narava, 2021

KOS, Gaja
Ne pozabi na naslov!
Miš, 2022

KRAGELJ, Deni
Življenje v hribih : zbirka terapevtskih pravljic
samozal. D. Kragelj, 2021

KREMPL, Urša
Kje si, prijatelj?
Studio Hieroglif, 2021

KUKEC, Nežka
Tri po mačje
samozal., 2021

MEDVED, Ksenija
Kako sta Basko in Violeta dobila krila : interaktivna pravljica, ob
kateri poslušamo klasično glasbo
KUD Police Dubove, 2021

MERSEL Šušteršič, Jasmina
Po čem diši gozd? : pravljica o dobrepoljskem škratku Storžku
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Grosuplje, 2021

MORIC, Anja
Čebelarske domislice Jurija Jonkeja
Zavod Putscherle, 2020

PAVLIN, Lidia, 1963-
Ela frčafela. [3], Elin čarobni december = Ella bella. [3], Ella’s magical December
Nicha, 2021

POH, Jennie
Herbijeva velika pustolovščina
Hiša knjig, HKZ, 2021

REŽEK, Irena
Dooolgčas.
VAN GAG, 2021

SITAR, Ana, socialno delo
Velika kosmata zelena usta
Epistola, 2022

STO ena pravljica z vsega sveta
101 pravljica z vsega sveta
Učila International, 2021

ŠTUNF Šelhaus, Martina
Zgodbice iz Martininega štunfa
Kulturno-umetniški zavod Novi Parnas, 2021

THOMAS, Valerie
Vilma in Vili. Čarovnica Vilma
Didakta, 2021

ULYEVA, Elena
Ježkov dom, ko pride zima
Hiša knjig, HKZ, 2021

VIRANT Košak, Mateja
7 zasavskih pravljičnih
5KA, Katapult, 2021

P Leposlovje za 4. – 6. razred

BAUER, Jana
Groznovilca
KUD Sodobnost International, 2021

HROVAT, Uroš, 1971-
Plastični otok
samozal. U. Hrovat, 2021

NOVŠAK, Gregor
Škrat Rdečebrad. Knj. 2, Vilinski gozd
samozal., 2021

PETEK Levokov, Milan
Deček in Sinji ptič
Zavod Volosov hram, 2021

PREGELJ, Sebastijan
Nov dom
Miš, 2021

RILEY, Andy
Edvin Gizdalin in cmerovešče
Miš, 2021

RIORDAN, Rick
Apolonove preizkušnje. Knj. 3, Goreči blodnjak
Morfemplus, 2021

RIORDAN, Rick
Apolonove preizkušnje. Knj. 1, Skriti orakelj
Morfemplus, 2021

RIORDAN, Rick
Apolonove preizkušnje. Knj. 2, Temna prerokba
Morfemplus, 2021

SHEPHERD, Andy
Fant, ki je letel z zmaji
Učila International, 2021

ŠPALIR, Metka
Bicine povesti : tista o škrinjici al’ tista o mehu?
Ekslibris, 2021

M Leposlovje za 7. – 9. razred

MOEYAERT, Bart
Bratje : najstarejši, najtišji, najiskrenejši, najskrivnostnejši,
najnežnejši, najhitrejši in jaz
KUD Sodobnost International, 2021

Ostalo leposlovje za mlade (pravljice, poezija, uganke, dramatika)

JAKOB, Jure
Vranja potovanja
Miš, 2021

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
Romeo in Julija iz sosednje ulice : pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem
Miš, 2021

NAJLEPŠE basni z vsega sveta
Učila International, 2021

Strokovna literatura za mlade

BAJD, Barbara
Človečnjaki : kdo smo, od kod prihajamo?
Hart, 2021

BUTTERFIELD, Moira
Poglej, kaj smo našli ob morju
Učila International, 2021

BUTTERFIELD, Moira
Poglej, kaj smo našli v gozdu
Učila International, 2021

CASPRINI, Katia
Mami, znam kuhati! : kako samostojno pripraviti slastne sladice po
metodi Montessori : kuhanje s slikami, brez znanja branja
Hart, 2021

FARNDON, John
Svetovna zgodovina. Nemirno zadnje stoletje : 1900 do 2000
Hart, 2021

JELUŠIČ, Aleksandra
Nabrita vprašanja za nabrite mlade glave
eBesede, 2021

MARENČE, Miha, 1949-
Podobe živali naših vrtov
Narava, 2021

SANTINI, Gabriella
20 izjemnih raziskovalcev, ki so spremenili svet
Učila International, 2021

SPOZNAJMO barve
Didakta, 2021

SPOZNAJMO števila
Didakta, 2021

ŽMITEK, Maša P.
Po sledeh velikanov : sesalci kenozoika
Miš, 2021