Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Februar 2024

KNJIGE ZA ODRASLE

0 Splošno

CERINŠEK, Gregor
Zakulisje evropskih projektov
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2024
Dostopno tudi na:
https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/zakulisje-evropskih-projektov

ZANINI, Paola
Skupno branje gradi zaupanje : kako skupno branje krepi povezanost med starši in otroki
Celjska Mohorjeva družba, 2024

1 Filozofija

NEDOH, Boštjan
Eros tesnobe
Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023

PATOČKA, Jan
Večnost in zgodovinskost ; & Nadcivilizacija in njen notranji konflikt
Društvo Apokalipsa, 2023

ŽIŽEK, Slavoj
Krščanski ateizem
Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023

159.9 Psihologija

CHRISTENSEN, Clayton M.
Kako boste ocenjevali svoje življenje?
Mavrica, 2023

IRŠIČ, Marko
Umetnost obvladovanja konfliktov
Rakmo – Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov,
izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo, 2024

KAST, Bas
Duševni kompas : povzetek najnovejših raziskav o odpornosti in notranji moči
Učila International, 2024

KEGEL, Mateja A.
Izgorelost in panični napadi : z dobrimi odnosi nad izzive sodobnega časa
Zgodba.NET, 2024

MOORE, Thomas, 1940-
Zgovornost tišine : presenetljiva modrost v pripovedih o praznini
Primus, 2024

PRGIĆ, Jani
Odklenjeni možgani : nevroznanost in NLP za učitelje in starše : več
kot 100 praktičnih strategij in iger
Svetovalno-izobraževalni center MI, 2023

SADIGH, Micah R.
Eksistencialno potovanje : Viktor Frankl in Lev Tolstoj o trpljenju, smrti in iskanju smisla
Društvo Mohorjeva družba, 2023

2 Verstvo

ATHANASIUS Magnus Alexandrinus, svetnik, ok. 295-373
O učlovečenju
Društvo Mohorjeva družba, 2023

BURGUN, Cédric
Družina je sveta!
Društvo Mohorjeva družba, 2023

GUERRIERO, Elio
Hans Urs von Balthasar : teolog lepote
Društvo Mohorjeva družba, 2023

KIERKEGAARD, Søren
Uvajanje v krščanstvo
KUD Apokalipsa, 2023

LÉONARD, André-Mutien, 1940-
In sreča v vsem tem? : mali priročnik za razločevanje med dobrim in zlim
Celjska Mohorjeva družba, 2023

LUTHER, Martin
Fararjem, da pridigajo zoper dobičkarstvo : opomnjenje
Sanje, 2023

PACEK, Dejan
Od konflikta h kompromisu : oris odnosa med državo in Katoliško
cerkvijo v Sloveniji 1966-1991
Inštitut za novejšo zgodovino, 2023

YONGEY Mingyur, Rinpoche, 1976-
Spreminjanje zmede v jasnino : priročnik za temeljne pripravljalne
prakse tibetanskega budizma
Iskanja, 2023

31 Sociologija. Statistika

BURCAR, Lilijana
Kapital in reproduktivne pravice : zahodne kapitalistične države
Sophia, 2022

ERIKSEN, Thomas Hylland
Planet aplikacij : kako je pametni telefon spremenil svet
Aristej, 2023

SOŽITJE med kulturami : poti do medkulturnega dialoga V : [monografija
znanstvenih člankov z recenzijami]
Pivec, 2023

32 Politika

IŠČENKO, Volodimir
Proti prepadu : Ukrajina od Majdana do vojne
Ciceron, 2024

MASTNAK, Tomaž
Civilna družba
Založba ZRC, 2023

ROY, Arundhati
Azadi : svoboda, fašizem, književnost
Založba /*cf., 2023

33 Gospodarstvo

CRARY, Jonathan
24/7 : pozni kapitalizem in zagate spanja
Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023

GALOR, Oded
Popotovanje človeštva : izvori bogastva in neenakosti
UMco, 2024

LAZAREVIĆ, Žarko
Zgodovina zadružništva v Sloveniji : (1856-1992)
Zadružna zveza Slovenije, 2023

TURISTIČNE destinacijske organizacije : gonila povezanega kreativnega
zelenega razvoja in trženja
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023

34 Pravo

PEČARIČ, Mirko
Osnove splošnega upravnega prava
Fakulteta za upravo, 2023

TURK, Boštjan J.
Praktični vidiki varstva osebnih podatkov
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2023

35 Javna uprava

KOVAČ, Polonca, 1971-
Upravni postopek in upravni spor
Fakulteta za upravo, 2023

37 Vzgoja. Izobraževanje

PLANTAN, Maja
Sončna in srčna vzgoja za srečno življenje : priročnik o vzgoji otroka,
komunikaciji in postavljanju meja na sončen in srčen način, od srca do srca
Hišica sreče, 2023

RECALCATI, Massimo
Učna ura : zagovor pedagoškega erosa
UMco, 2024

502/504 Priroda. Znanost o okolju

BROWNRIDGE, Lucy
Kaj počneš danes, narava?
Morfemplus, 2023

MARENČE, Miha, 1949-
Odstrte podobe narave
Narava, 2024

51 Matematika

KEBE Krhin, Neva
Matzapiski : za gimnazije & maturo : rešene naloge & teorija
samozal., 2023

RUGELJ, Marina
Matematika 1. Zbirka vaj z razlagami za matematiko v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah
Mladinska knjiga, 2024

57 Biologija

DARWIN, Charles, 1809-1882
O izražanju čustev pri ljudeh in živalih
UMco, 2024

58 Botanika

SUHADOLC, Anton, 1935-
Kratko o metuljnicah
Narava, 2023

59 Zoologija

ČMRLJI v Sloveniji : značilnosti, razširjenost, vrste, virusi, opraševanje
Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 2023

61 Medicina

CONABOY, Chelsea
Materinski možgani : kako nevroznanost piše novo zgodbo starševstva
UMco, 2024

ČERNE, Barbara, 1960-
O limonah
Ara, 2024

GANTAR, Minka
Ko imajo moški hormoni žur : kako moški in ženska uravnotežita hormone in odnose
Srečno življenje, 2023

HUDOVERNIK, Janez
Moč dihanja : 24-urni vodnik za preobrazbo življenja z zavestnim dihanjem
Pro Acta, 2023

JAVNO zdravje
Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2023

REDŽIĆ Hrustanović, Dinka
Smej se, ne boli : zate, medicinska sestra
5KA, Katapult, 2023

SOČE, Ivan
Protest zoper zarote molka in manipulacije prehranske znanosti
SITIS, 2023

ŠKET Kamenšek, Lidija, 1976-
Ampak danes hočem drugače : prepoznati, razumeti in sprejeti posebnosti težav s
pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo : priročnik za starše, vzgojitelje, učitelje in posameznike
Celjska Mohorjeva družba, 2023

631/635 Organizacija kmetijstva

GODEC, Boštjan, agr.
Sadje travniških sadovnjakov in gozdnega roba
Kmečki glas, 2023

ŠTAMPAR, Franci
Gojenje in rez sadnih rastlin
Kmečki glas, 2023

636/639 Živinoreja. Lov. Ribištvo.

TRGOVINA s kranjsko čebelo
Muzeji radovljiške občine, 2024

641 Kuharske knjige

ČOK, Lucija
Okus po morju : stara istrska kuhinja
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2023

IVAČIČ, Ivan, 1921-1984
Kuharska knjiga : harmonija okusov mojstra Ivana Ivačiča
Pivec, 2023

LOVŠIN, Darja
Diabetična kulinarika : [izbor najboljših diabetičnih receptov : okusna
in zdrava hrana iz naših in tujih krajev]
Zavod Diabetes, 2024

RADOJLOVIĆ, Barbara
Nekaj sladkega : sladko vegansko razvajanje za vsako kuhinjo
Barbarella, 2023

SROVIN Coralli, Ana
Pravica do sladkega
Celjska Mohorjeva družba, 2023

642/648 Gospodinjstvo in stanovanje

MAGNUSSON, Margareta
Umetnost slovesovanja po švedsko : (od)rešite sebe in svojo družino
šare, ki ste jo nakopičili
Modrijan, 2023

71 Urbanizem

HAZLER, Vito
Dediščina spomenikov prve svetovne vojne : vojaška pokopališča,
kapelice, spomeniki in spominska znamenja
Založba Univerze, 2023

72 Arhitektura

SAPAČ, Igor
Grad Cmurek
Založba ZRC, 2023

76 Grafika

BELL, Cece
Supergluhica : posebna izdaja!
Morfemplus, 2023

FRANCQ, Philippe
Largo Winch
Studio Risar, 2023

FRANCQ, Philippe
Largo Winch
Studio Risar, 2024

OSEMAN, Alice
Heartstopper. Del 5
Učila International, 2024

78 Glasba

DEKLEVA, Igor
Klavirska tehnika [Glasbeni tisk] : izbor vaj s primeri v klavirski literaturi
Bogataj, 2022

KURTJAK, Mario, 1989-
Slovenske pesmi ob kitari [Glasbeni tisk] : za kitaro in glas
Bogataj, 2023

VRISK, Katarina
Anthology of Slovenian Australian musicians
Palmer Higgs, 2016

796.5 Planinarjenje. Alpinizem

BIZJAK, Janez, 1943-
Pohodniška pot Juliana in njene zgodbe
Turizem Bohinj, 2023

DRAB, Jože
Osnove planinstva : z znanjem varneje v gore
Planinska zveza Slovenije, 2022

MALLORY, George, 1886-1924
Plezanje na Everest : zbrana dela
Učila International, 2024

80/81 Jezikoslovje

KOMAROVA, Tatjana
Uroki russkogo 2 : semʹja
Založba Univerze, 2023

82 Književnost

JARC, Miran, 1900-1942
Zbrano delo
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2023>

82-1 Poezija

DEKLEVA, Milan
Čistost tega jutra
Pivec, 2023

JELEN, Tonja
Od točke nič
Litera, 2023

JESIH, Milan
Tudi
Goga, 2024

MAKAROVIČ, Svetlana
Ognji in sence
Mladinska knjiga, 2024

REZMAN, Peter
Stare pesmi pišem
Beletrina, 2024

ŠAROTAR, Dušan
Nikomah poroča
Goga, 2023

82-311.2 Družbeni romani

ABEL, Susanne, 1971-
Izogibajte se Gretchen : zgodba o nemogoči ljubezni
Hiša knjig, HKZ, 2023

ARMAS, Elena
Cimra po ameriško
Hiša knjig, HKZ, 2023

BALE, Norma
Agregat
Pivec, 2023

BARICCO, Alessandro
Svila
Morfemplus, 2023

BEVC, Cvetka
Sara, ples in roža
Pivec, 2023

BLAŽKOVÁ, Jaroslava, 1933-2017
Happyendi
Pivec, 2024

BÖRJLIND, Cilla
Neverjetna zgodba o Georgu von Niču
Hiša knjig, HKZ, 2024

EMILY E.
Nekatere ljubijo barabe
samozal., 2024

FOLEY, Gaelen
Moj škandalozni vikont
Hiša knjig, HKZ, 2024

FRELIH, Jasmin B.
Ledeni možje
Beletrina, 2023

GOMBOC, Mateja, 1964-
Gorica
Miš, 2024

GRACIE, Anne
Spomladanska nevesta
Hiša knjig, HKZ, 2023

HERNGREN, Moa
Tašča
Hiša knjig, HKZ, 2024

KERANGAL, Maylis de, 1967-
Seyvoz
Modrijan, 2023

KINGSLEY, Felicia
Poroka iz koristi
Hiša knjig, HKZ, 2024

KINSELLA, Sophie
Ljubezen in življenje
Učila International, 2024

KRAMBERGER, Nataša, 1983-
Po vsej sili živ
Goga, 2024

KUČI, Adriana
Noč, ko je preplavala reko
Litera, 2023

MARÍAS, Javier
Tomás Nevinson
Cankarjeva založba, 2023

MARTIN, Kat
Ognjevito srce
Hiša knjig, HKZ, 2024

MLINAR, Rudi
Kamav tu
Celjska Mohorjeva družba, 2023

PASCUAL, Carlos, 1964-
V pričakovanju Kitajcev : [(roman)]
LUD Šerpa, 2023

RAJŠP, Marjan
Doseg bega
samozal. [avtor], 2023

SCHWARTZ, Selby Wynn, 1975-
Sledeč Sapfo
Škuc, 2023

SOTIROPOULOS, Ersi, 1953-
Kaj je ostalo od noči
KUD AAC Zrakogled, 2023

STEELE, Sarah, pisateljica
Učiteljica iz Saint-Michela
LYNX, 2024

STRINDBERG, August
Otočani s Hemsöja
LUD Šerpa, 2023

TREZISE, Rachel
Šestnajst odtenkov norosti
Beletrina, 2023

TUCKER, K. A., 1978-
Dokler ne zbledi
Hiša knjig, HKZ, 2024

WARD, Penelope
Moody – muhasti skrivnostnež
Učila International, 2024

YOUNG, Samantha
Danes boš moj : saga o družini Adair
Učila International, 2024

ZEVIN, Gabrielle
Jutri, jutri in spet jutri
Hiša knjig, HKZ, 2023

82-312.4 Kriminalni in vohunski romani

BLAKE, Matthew
Anna O.
Učila International, 2024

COMEY, James B., Jr., 1960-
Central Park West
Hiša knjig, HKZ, 2023

DEMŠAR, Avgust
Estonia
Pivec, 2024

DOUGLAS, Claire, novinarka
Par na hišni številki 9
Učila International, 2024

ELTANG, Lena
Cartagena
Cankarjeva založba, 2023

GOLOB, Tadej
Jezero
Goga, 2017

KEPLER, Lars
Nočna mora
Hiša knjig, HKZ, 2024

LÄCKBERG, Camilla
Iluzija
Učila International, 2024

LEON, Donna
Skozi motno steklo
Hiša knjig, HKZ, 2024

RUDOLF, Mojca, 1966-
Žalost, ki bledi
v samozal., 2024

VALJAVEC, Janko
Namesto rož
LYNX, 2024

82-312.6 Avtobiografski in biografski romani

KUKOVIČ, Roman
Pa prišla bo, pomlad : roman o življenju in delu Ane Dimnik – slovenske matere
samozal. R. Kukovič, 2024

LOUIS, Édouard, 1992-
Boji in preobrazbe neke ženske
Založba /*cf., 2023

OLIVIERI, Andrea
Nekaj mračnega, brez vrednosti
eBesede, 2022

SIVEC, Ivan, pisatelj
Vse generalove skrivnosti : razburkano življenje in pretresljiva smrt
prvega slovenskega generala Jerneja Basaja
Ico, 2024

STRELEC, Samo M.
Mladićev mladič : kako sem kuhal slovensko kavo Barcaffe
jugoslovanskemu generalu Ratku Mladiću
Pivec, 2023

82-312.9 Fantastični romani

CARD, Orson Scott
Otroci uma
Hiša knjig, HKZ, 2024

82-32 Novele

KREMŽAR, Nina, 1993-
Opazovalnica
KUD Sodobnost International, 2024

MALEŽIČ, Jedrt
Dvoliki
Goga, 2023

MODIC, Maša
Meseno : kratke erotične zgodbe
Smar-team, 2024

ŠELIGO, Rudi
Ohranjeni spomin : izbrane novele
Beletrina, 2024

82-84 Življenjska pravila

KOJC, Martin
Martin Kojc – misli za vsak dan
KUD Prasila, 2023

82-94 Dnevniki. Spomini

HARBISON, Niall
Upanje : kako so me potepuški psi naučili smisla življenja : z
Rodneyjem, McMuffin in Kraljem Kramparjem
Učila International, 2024

JAUK, Franček
Z njimi popotujem : razsuti spomini o ljudeh, ki so mi v krvi
Pivec, 2023

POPOV, Jurij
Jaz, džankica : od sto vrtnic do ene same krizanteme
Pivec, 2023

RADMILOVIČ, Marko
Zapisi iz močvirja : 2022-2010 : naprej v preteklost
Pivec, 2023

STEFANČIČ, Dušan
Nepojmljivo
Alegorija, 2024

TOMAŠ, Marko
Utopia : pisma z juga
Sanje, 2024

TREFALT, Andrej
Slane zgodbe 2
Didakta, 2023

VINTAR, Neli
Jasna pot : z vetrom v laseh
Chiara, 2024

82-992 Potopisi

FERFILA, Bogomil
Kapverdski otoki In Južna Afrika
Demat, 2023

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard
Imperij
Mladinska knjiga, 2023

90/91 Arheologija. Domoznanstvo. Zemljepis. Vodniki

OSMANAGIĆ, Semir
Moj pogovor z umetno inteligenco : bosanske piramide
Izbrano z Mirelo, 2024

929 Biografije in avtobiografije

DVOŘÁKOVÁ, Daniela
Pod kraljičinim žezlom : Elizabeta Luksemburška in Ulrik II. Celjski : 1437-1442
Društvo Mohorjeva družba, 2023

KLINGBERG, Haddon, jr.
Ko nas pokliče življenje : ljubezen in življenjsko delo Viktorja in
Elly Frankl : iz zakulisja knjige Kljub vsemu reči življenju da
Društvo Mohorjeva družba, 2023

NAGLIČ, Miha, 1952-
Sto let po smrti Tavčar še živi : paberkovanje po življenju in delu Ivana Tavčarja (1851-1923)
Pegaz International, 2023

94(100) Svetovna zgodovina

ACCONCIA, Giuseppe
Veliki Iran
Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2023

TO Literatura v tujem jeziku

BAUER, Jana
Dzen’-dzelen’ іstoriji
KUD Sodobnost International, 2023

KENNEDY, Elle
The Graham effect
Piatkus, 2023

MCFADDEN, Freida
The housemaid
Bookouture, 2023

MUCK, Desa
Max, the bravest lynx
Muck Blažina, 2024

KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

C Leposlovje za 1. – 3. razred

AVIONI
Egmont, 2022

BAJDE, Tina
Štorklja Tina in njeno poslanstvo
samozal., 2023

BALLERINI, Luigi
Zunaj je mrzlo
KUD Sodobnost International, 2023

BAUER, Jana
Čarobna omara
KUD Sodobnost International, 2023

BERRIOS, Frank
Tačke na patrulji : silni film. Slikanica s filmsko zgodbo
Egmont, 2023

BONTE, Mojiceja
Trmasti Bert
Epistola, 2023

BRIGHT, Rachel
Poišči me!
Mladinska knjiga, 2024

BRIGHT, Rachel
Tako se leti!
Mladinska knjiga, 2024

BRIGHT, Rachel
Zajec se prevrača
Mladinska knjiga, 2024

CEDILNIK Štrukelj, Iza
Gobje prigode
Didakta, 2023

DELACROIX, Sibylle
Velika punca
Celjska Mohorjeva družba, 2024

DELAHAYE, Gilbert
Marinka in hud pes
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka in zajci na vrtu
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka izgubi psička
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka na kmetiji
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka na morju
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka praznuje rojstni dan
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka v gozdu
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka v živalskem vrtu
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka varuje naravo
Grahovac, 2023

DELAHAYE, Gilbert
Marinka. Kraljične in vitezi
Grahovac, 2023

DETTMANN, Jessica
Takšna knjiga ne obstaja
Skrivnost, 2023

ERZNOŽNIK, Ajda
Mlada gasilska brigada : požar na gozdni jasi
Skrivnost, 2023

FILIPIĆ, Neli
Zvezde padajo z neba in druge zgodbe
Pivec, 2023

FURLAN, Alja
Dar : po resnični zgodbi
Pivec, 2023

GUEST, Patrick
Rojen za letenje
Skrivnost, 2023

IPAVEC, Miran
Boni in Muci potujeta po Evropi
samozal., 2023

ISKANJE pozabljive Dory
Egmont, 2022

JAZ, rdeča panda
Egmont, 2022

KLENOVŠEK Musil, Manica
Arhitekta bova!
Pivec, 2023

KOZMOBLISK
Egmont, 2022

KRALJIČ, Helena
Mojster jazbec
Morfemplus, 2023

KRALJIČ, Helena
Skrivnost polne lune
Morfemplus, 2023

KUNTNER, Jernej
Berta
Društvo Mohorjeva družba, 2023

LAMBERT, Jonathan
Kje so zvezde?
Učila International, 2024

LANDMAN, Tanya
Mija in Merlin. Važička
Skrivnost, 2024

LUKA
Egmont, 2022

MUNCASTER, Harriet, 1988-
Izadora Lun gre v šolo
Učila International, 2024

NEVERJETNI 2
Egmont, 2022

NJATIN, Lela B.
Zmaga! : ali kako so lisica, volk in medved pometli z nesnago
Sanje, 2023

PAPP, Lisa
Zoja in blagoslov živali
Skrivnost, 2024

PATEL, Nima
Najboljši jaz
Učila International, 2024

PETEK Levokov, Milan
Matic in angel varuh
Goriška Mohorjeva družba, 2023

PFISTER, Marcus
Mavrična ribica ne verjame vsega
Mladinska knjiga, 2024

PREGELJ, Sebastijan
Skozi šivankino uho
Didakta, 2023

REČNIK, Sabina
Moji prijatelji
Zemeljska gradbena dela, F. Rečnik, 2023

RITTERSHAUSEN, Christiane
Skrito!
Skrivnost, 2024

ŠERGON, Polona
O hroščku, ki je padel na hrbet
Epistola, 2024

ŠTRKALJ, Marko
Vladimir in Volodimir na otoku Sladoled
[samozal.] M. Štrkalj, 2023

WALL.E
Egmont, 2022

ZALEZNIK, Alexandra Natalie
Zvezdni prah v krtovem brlogu
Pivec, 2023

ŽELJA
Egmont, 2023

P Leposlovje za 4. – 6. razred

FENOSA, Jordi
Karlota Korenček. [2], Junaki Veselega Rtiča
Hart, 2023

FENOSA, Jordi
Karlota Korenček. [1], Prikazni iz Modre lagune
Hart, 2023

FENOSA, Jordi
Karlota Korenček. [3], V deželi krtov
Hart, 2023

GLOGOVŠEK, Darja
Markova nogometna pustolovščina : zbiraj kamenčke in uresniči svoje
sanje : [interaktivna knjiga za drzne, ki sledite svojim sanjam!]
Izozaba, izobraževanje je zabavno, zavod za izobraževanje otrok, odraslih in skupin, 2023

GOMBOC, Mateja, 1964-
Skrivnosti Neli Smrkolj
Miš, 2024

KARLOVŠEK, Igor
Ognjeni trije. 4, Past
Miš, 2024

MAV Hrovat, Nina
Orientacisti. Škorpijonov pik
Miš, 2024

OHLSSON, Kristina
Primer nevarnih meglic
Miš, 2024

PETEK Levokov, Milan
Tutankamonovo zlato ali Lov za zakladom se nadaljuje
eBesede, 2023

SOUKUPOVÁ, Petra, 1982-
Berti in vohljaček
Celjska Mohorjeva družba, 2023

VALLÈS, Tina, 1976-
Vida
Zala, 2023

VIDMAR, Janja, 1962-
Mama ne sme izvedeti
Pivec, 2023

WENDT, Albert, 1948-
Tok-Tok v Sovjem dolu : skrivnost ptičje ženičke
KUD Sodobnost International, 2023

M Leposlovje za 7. – 9. razred

BOWEN, Fred
Igralec s klopi
Skrivnost, 2023

DIRDENY, Stan
Vagabundi. 4, Horianove jame : fantazijski roman
samozal., 2024

FRAS Popović, Sabina, 1974-
Prava hokejska banda na razpotju
Pivec, 2024

GELDOF, Wilma, 1962-
Odpor : po resnični zgodbi mlade članice nizozemskega odporniškega gibanja
Miš, 2024

KOBAL, Samanta
Menjam strah za sladoled
Malinc, 2023

OGRIZEK, Maša
Gospodična z monstero
Mladinska knjiga, 2024

ROZMAN, Julija, 2009-
Lucijina skrivnost II
samozal. J. Rozman, 2023

WICH, Henriette
Vsega je preveč
Skrivnost, 2023

WOLZ, Heiko
Vse na eno karto
Skrivnost, 2023

L Ljudske pravljice

KRAVOS, Marko, 1943-
Zlatorog : pripoved iz davnih časov
Pivec, 2023

Ostalo leposlovje za mlade (pravljice, poezija, uganke, dramatika)

KOKALJ, Alenka, 1960-
Kanglica morske pene : pesmi za male in velike
Celjska Mohorjeva družba, 2023

Strokovna literatura za mlade

BONTE, Mojiceja
Dobrodošel v vodnem kraljestvu
Epistola, 2024

BOUILLOC, Judith
Čudežni vrt : po sveti Hildegardi iz Bingna
Emanuel, 2023

BOURSET, Carole
Čustva
Epistola, 2024

CLARK, M. H.
Imej se rad
BP, 2024

DESCHAMPS, Nicola
Naravoslovje : ključna vprašanja in odgovori
Učila International, 2024

DESCHAMPS, Nicola
Planet Zemlja : ključna vprašanja in odgovori
Učila International, 2024

DESCHAMPS, Nicola
Prva enciklopedija : na tisoče osupljivih dejstev in zanimivosti
Učila International, 2023

DESCHAMPS, Nicola
Telo : ključna vprašanja in odgovori
Učila International, 2024

DESCHÊNES, Alex
Ti si dar : teologija telesa za mlade
Celjska Mohorjeva družba, 2023

DUSSAUSSOIS, Sophie
Kaj je to, ekologija???
eBesede, 2023

FERLEŽ, Jerneja
Kako je bilo, ko še ni bilo pralnih strojev
Aristej, 2023

FERRERO, Bruno
Oče naš : molitev, ki nam jo je podaril Jezus
Salve, 2024

JURMAN, Nives
Zasij kot zvezda : astrološki kažipot za starše in otroke
samozal. N. Jurman, 2023

NAJLEPŠE pesmice za vse letne čase [Glasbeni tisk] : petindvajset slovenskih pesmi
za otroke : glasbena knjiga z zgoščenko in povezavo na digitalno različico albuma
samozal. B. Izmajlov, 2023

RADULOVIĆ, Belinda
Oblačilni pojmovnik za mlade
Aristej, 2023

SKRIVNI opazovalec oblega gradove
Hart, 2023

SKRIVNI opazovalec si ogleduje svetovna čudesa
Hart, 2023