Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Zbiramo spomine: Telesnokulturna in športna društva

V duhu pariških olimpijskih iger, na katerih je Leon Štukelj pred 100 leti osvojil prvo slovensko zlato olimpijsko medaljo, letošnjo akcijo zbiranja spominov posvečamo športu oziroma telovadbi.

Za začetek organiziranega športnega udejstvovanja v 2. polovici 19. stoletja na Slovenskem je značilno, da je bil tesno povezan z družbenimi razmerami v Avstro-Ogrski ter z liberalno in klerikalno razdelitvijo v slovenski politiki in kulturi. Obdobje do druge svetovne vojne sta tako najbolj zaznamovala telovadno društvo Sokol in telesnovzgojna organizacija Orel. Po drugi svetovni vojni pa je fizkultura, še vedno tesno povezana z družbeno-političnimi idejami in vrednotami, stremela k vsestranskosti in množičnosti.

Vabimo vas, da z nami delite predvsem fotografije, pa tudi dokumente, predmete ali spomine, povezane z vašimi preteklimi športnimi aktivnostmi in s telovadnimi podvigi vaših prednikov, s športno opravo, odličji, treningi in tekmami. Obiščite nas do konca meseca oktobra 2024. Priporočamo, da se za obisk predhodno dogovorite na telefonski številki 07 814 03 04 oziroma 051 457 741 ali pošljete gradivo, ki ga želite deliti, po navadni pošti na naslov knjižnice ali po e-pošti na naslov info@knjiznica-sevnica.si.

Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradivo pa digitalizirali in vam ga vrnili. Zbrano digitalizirano gradivo bomo shranili v arhivu knjižnice in ga delno uporabili za pripravo novih digitalnih zbirk na spletnem portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra.

Zbiranje gradiva na temo športa oziroma telesnokulturnih ter športnih društev v navedenem obdobju v času odprtosti knjižnic poteka tudi v Ljudski knjižnici Metlika, Knjižnici Črnomelj, Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica, Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Kočevje, Knjižnici Miklova hiša Ribnica in Knjižnici Pavla Golie Trebnje.

Naj tudi vaša zgodba postane del našega kraja!

(Slika zgoraj: Športni klub “Sava” v Sevnici, 1924, razglednico hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.)